Dom Pomocy Społecznej (Bystrzyca Kłodzka)

Dom Pomocy Społecznej
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej to miejsce przeznaczone do pobty osób przewlekle chorych somatycznie. Placówka zapewnia opiekę medyczną oraz zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe, opiekuńcze oraz rehabilitacyjne. Dom Pomocy Społecznej umożliwia rozwijanie pasji oraz zainteresowań swoich mieszkańców. Zaspokajanie potrzeb religijnych, kulturalnych i społecznych dostosowane jest do indywidualnych potrzeb każdego z pensjonariuszy. Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej umożliwia także mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Placówka zapewnia fachową opiekę wykwalifikowanych pracowników oraz serdeczną atmosferę każdego dnia. Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00