Schroniska dla bezdomnych mają świadczyć usługi opiekuńcze

Schroniska dla bezdomnych mają świadczyć usługi opiekuńcze
Drukuj Skomentuj

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce poszerzyć katalog placówek dla osób bezdomnych o schroniska świadczące usługi opiekuńcze. Takie działanie ma przyczynić się do rozwiązania problemu, jakim jest brak możliwości udzielenia pomocy niesamodzielnym osobom bezdomnym.  

Przewidziany termin dostosowania się placówek do nowych standardów upłynął przed wydaniem rozporządzenia, przez co dane ośrodki nie miały czasu, aby dostosować się do konkretnych wymogów. Taka sytuacja stanowiła wówczas zagrożenie dla osób bezdomnych, które wskutek nieprzystosowania placówek do innowacyjnych standardów mogłyby zostać pozbawione opieki, którą do tej pory zapewniały im inne funkcjonujące placówki.

 

Zapowiedź tej zmiany do nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej znalazła się w wykazie prac legislacyjnych rządu. W tym momencie, ustawy określają trzy typy placówek dla bezdomnych: noclegownię, schronisko i ogrzewalnię. Dodatkową i odrębną jednostką mają być schroniska z usługami opiekuńczymi. Pomoc znajdą tam Ci, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność potrzebują częściowej opieki, lecz nie wymagają całodobowego świadczenia usług, jakie oferuje np. dom opieki. 

 

Oba rozwiązania wybiegają naprzeciw postulatom Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisji Ekspertów do spraw Przeciwdziałania Bezdomności, zaprezentowanym m.in. na wystąpieniach Rzecznika z dnia 11 kwietnia 2016 r. i dnia 17 stycznia 2017 r. i omawianych szeroko na posiedzeniach Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności w dniach 25 lutego 2016 r.  i  23 marca 2017 r.

 

źródło: www.rpo.gov.pl

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe