500 zł co miesiąc od PFRON. Kto może wnioskować? Jaka jest procedura?

500 zł co miesiąc od PFRON. Kto może wnioskować? Jaka jest procedura?
Drukuj Skomentuj

Właśnie ruszył nowy program pomocowy PFRON, dzięki któremu m. in. niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej czy pełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych mogą uzyskać miesięczne świadczenie w wysokości 500 zł! Sprawdź, czy możesz ubiegać się o wsparcie!

Od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. można złożyć wniosek o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Jest on skierowany do osób, których placówki rehabilitacyjne zostały zawieszone na czas pandemii koronawirusa.

Ze świadczenia mogą więc skorzystać m.in.:

 

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, 
  • niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, 
  • dziennych domów pomocy społecznej, podopieczni placówek rehabilitacyjnych (czyli takich, w których wsparcie osobom niepełnosprawnym udzielane jest co najmniej 5 dni w tygodniu przez minimum 10 miesięcy w roku), prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON, 
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne.

 

Cel programu

 

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” ma wspierać osoby z niepełnosprawnością, które z powodu pandemii koronawirusa straciły możliwość korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej (od 9 marca do 4 września 2020 r.). 

 

Kto nie może się ubiegać o świadczenie?

 

Świadczenie nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola lub innej placówki do której uczęszcza dziecko.

 

Zasady wsparcia

 

Wsparcie polega na otrzymywaniu 500 zł/miesiąc przez maksymalnie 3 miesiące. PFRON przeznaczył na ten cel 174 mln złotych. Specjalne środki Funduszu zostały przeznaczone również na wsparcie działań samorządów powiatowych, które w czasie pandemii oferują dodatkową pomoc osobom niepełnosprawnym. Środki PFRON zrefundują do 50% wydatków danego powiatu na ten cel (do kwoty 100 tys. zł).

 

Niezbędne dokumenty

 

Aby ubiegać się o pomoc potrzebne jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoznaczne) wydane przez lekarza orzecznika KRUS lub ZUS. Wniosek może złożyć osoba z niepełnosprawnością bądź jej opiekun (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie wniosek składają opiekunowie prawni). Co istotne, świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Otrzymane środki powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych, które z oczywistych względów nie mogą odbyć się w placówce. Nie trzeba jednak dokumentować tych wydatków (np. paragonami czy fakturami).

 

Jak złożyć wniosek?

 

Wniosek należy złożyć:

  • elektronicznie poprzez system SOW (sow.pfron.org.pl),
  • osobiście w instytucji wybranej przez powiat (należy wcześniej zadzwonić do miejscowych centrów pomocy rodzinie i upewnić się kiedy i jak składać dokumenty),
  • wysyłając wniosek pobrany ze strony PFRON pocztą tradycyjną (załącznik do pobrania na stronie PFRON),
  • pocztą elektroniczną (należy wcześniej dowiedzieć się telefonicznie na jaki adres mailowy przesłać formularz wniosku).

 

Kto realizuje program?

 

Program PFRON będzie realizowany przez samorządy, które przystąpiły do programu. Jeśli jednak lokalna administracja nie przystąpi do tego programu, to pomoc danej osobie zostanie udzielona za pośrednictwem innego samorządu. 

Świadczenie powinno zostać wypłacone do 10 dni po podjęciu decyzji przez centra pomocy rodzinie.

 

Więcej informacji na stronie i infolinii Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bądź pod telefonem Systemu Obsługi Wsparcia.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!