Aktywny senior. Uniwersytety Trzeciego Wieku i Kluby Seniora na Lubelszczyźnie

Aktywny senior. Uniwersytety Trzeciego Wieku i Kluby Seniora na Lubelszczyźnie
Drukuj Skomentuj

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 roku we Francji. Kolejny utworzono w Belgii. Polska była trzecim krajem na świecie, w którym zaczęły powstawać tego typu placówki. W 1975 roku przy warszawskim Centrum Kształcenia Podyplomowego powstał pierwszy w Polsce Uniwersytet Trzeciego Wieku, kształcąc seniorów w zakresie gerontologii. W latach 1975-1979 powstały kolejne Uniwersytety we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku i Opolu. Dziś przyjrzymy się miejscom, w których seniorzy mają możliwość kształcić się i aktywnie spędzać czas na Lubelszczyźnie.

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

W lipcu 1980 roku prof. dr hab. med. Halina Szwarc wystąpiła z inicjatywą powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie. Po pięciu latach przygotowań Uniwersytet rozpoczął swoją działalność. W dniu 30 września 1985 roku w auli uniwersyteckiej, rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Uziak, w asyście prezesa Lubelskiego Oddziału TWWP doc. dra Mieczysława Marczuka, ogłosił pierwszą inaugurację roku akademickiego. Uniwersytet jest placówką dydaktyczną dla seniorów, której celem jest edukacja oraz poprawa życia jakości słuchaczy. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje seniorom bogatą ofertę programową: wykłady ogólnouniwersyteckie z wiedzy ogólnej, przyrodniczej i medycznej, zajęcia integracyjno – psychologiczne, Bliżej Współczesności – cotygodniowe spotkania wykładowo - warsztatowe Słuchaczy Roku Wstępnego. Zajęcia dodatkowe dla chętnych to: gimnastyka, gimnastyka z elementami tańca,  seminarium psychologiczne, seminarium  wiedzy o kulturoznawstwie. Dodatkowo seniorzy mają możliwość zaangażowania się w wolontariat, mogą brać udział w wycieczkach, piknikach, zabawach tanecznych, ogniskach, organizować wspólne wyjścia do kina, teatru, na wystawę. Uniwersytet oferuje także bezpłatne uczestnictwo w zajęciach: Zespołu Turystycznego, Spotkaniach Duszpasterstwa Akademickiego.


Adres: ul. Czwartaków 15 Lublin 20–045

 

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi zajęcia dla seniorów na terenie Lublina oraz w ośrodkach filialnych w całym województwie lubelskim:

Puławy

24–100 Puławy ul. Wojska Polskiego 4 POK „Dom Chemika”

Uniwersytet prowadzi wykłady, zajęcia w zespołach zainteresowań takich jak: kółko literackie, zespół obsługi komputera, zespół „śpiew dla przyjemności”, ruch przy muzyce, gimnastyka, relaksacja, wycieczki i spacery, rehabilitacja, pływalnia, medycyna naturalna, lektoraty z j. angielskiego i j. niemieckiego.

 

Tomaszów Lubelski

22–600 Tomaszów Lubelski ul. Traugutta 12/17

Formy działalności: wykłady o sztuce i o zdrowiu, zajęcia w zespołach zainteresowań takich jak: literacki, dziennikarski, obsługi komputera, rękodzieła artystycznego, turystyczny, integracyjny, chór teatralny, spotkania autorskie, ruch przy muzyce, gimnastyka z aerobikiem i gry zespołowe, profilaktyka zdrowia, redakcja gazetki „TU I TERAZ”, kabaret. 

 

Kraśnik

Centrum Kultury i Promocji, Al. Niepodległości 44

Formy działalności: wykłady, zajęcia w zespołach zainteresowań takich jak: plastyczny, obsługa komputera i korzystanie z Internetu, krajoznawczo – turystyczny, Nordic Walking, gimnastyka, rehabilitacja na pływalni, ruch przy muzyce, lektoraty: j. angielskiego i j. niemieckiego.

 

Biała Podlaska

22–500 Biała Podlaska, ul. Piaskowa 9

Formy działalności: wykłady, zajęcia w zespołach zainteresowań takich jak: komputerowy, gimnastyczny, ruch przy muzyce, wycieczki turystyczne, Nordic Walking, pływalnia, lektoraty: j. angielskiego i j. niemieckiego.

 

Radzyń Podlaski

Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Jana Pawła II 4

Formy działalności: wykłady, zajęcia w zespołach zainteresowań takich jak: ogrodniczy, integracyjny, komputerowy, ćwiczenia rehabilitacyjno-lecznicze, turystyki rowerowej, filmowy, lektorat języka angielskiego.

 

Parczew

Parczewski Dom Kultury, ul. Bema 5, 21-200 Parczew

Formy działalności: wykłady, zajęcia w zespołach zainteresowań takich jak: Zespół literacki, Zespół dla zdrowie; Zespół plastyczny; Zespół turystyczno-krajoznawczy.

 

Międzyrzec Podlaski

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podl

Formy działalności: wykłady oraz zajęcia w zespołach zainteresowań takich jak: obsługi komputera, gimnastyczny, warsztaty teatralne, fotograficzne, plastyczne, spotkania ze sztuką, lektorat języka angielskiego, Nordic Walking, turystyka rowerowa, pływalnia.

 

Opole Lubelskie

Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim ul. Długa 17

Formy działalności: wykłady oraz zajęcia w zespołach zainteresowań takich jak: komputerowy, profilaktyki zdrowia, ruch przy muzyce, lektorat z j. ang.

 

Krasnystaw

22-300 Krasnystaw, ul. Okrzei 23

Formy działalności: wykłady oraz zajęcia w zespołach zainteresowań takich jak: komputerowy, spotkań ze sztuką, plastycznym, turystyczno-gimnatycznym, lektoraty języków obcych, jogi.

 

Poniatowa

24-320 Poniatowa. ul. Fabryczna 1

Formy działalności: wykłady oraz zajęcia w zespołach zainteresowań takich jak: komputerowy, lektorat języków angielskiego, pływalnia.


Łęczna

21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 22

Formy działalności: wykłady oraz zajęcia w zespołach zainteresowań

 

Kluby Seniora w Lublinie

 

Miejscem spotkań osób starszych są również kluby seniora, które działają często przy fundacjach, parafiach i spółdzielniach mieszkaniowych. Część z nich działa w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia. W Klubach seniorzy mogą rozwijać swoje pasje, poznawać nowe osoby, aktywnie spędzać czas, zdobywać nowe umiejętności. Uczestnictwo w zajęciach klubowych jest bezpłatne. Na seniorów czekają zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania, m.in.: plastyczne, muzyczne, poetyckie, rękodzielnicze, zajęcia prozdrowotne: masaże, gimnastyka ogólnorozwojowa, porady i wykłady z zakresu promocji zdrowia, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy rozwijające sprawność intelektualną, treningi pamięci, zajęcia komputerowe, spacery, wycieczki i zabawy taneczne,wspólne obchodzenie świąt i uroczystości, spotkania integracyjne.

 

Klub Owocowa

ul. Owocowa 6 (Dzielnica Ponikwoda)

czynny w poniedziałki i środy w godz. 16.00-19.00

Oferta: zajęcia rozwijające ich indywidualne zainteresowania, wsparcie psychologa, gimnastykę usprawniającą, gry i ćwiczenia wspomagające pamięć.


Klub Róży Wiatrów

ul. Róży Wiatrów 9 (Osiedle Kruczkowskiego)
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00

Oferta: klub organizuje spotkania towarzyskie, kulturalne, potańcówki, pomoc psychologa.

 

Klub Seniora Roztocze

ul. Roztocze 1 (Dzielnica Węglin)
czynny w poniedziałki w godz. 13.00-16.00 oraz w środy w godz. 10.00-14.00

Oferta: zajęcia z rehabilitacji, spotkania z lekarzami, sztuka decupage, zajęcia tai - chi.

 

Klub Seniora Pod świerkami

ul. Tuwima 5 (Dzielnica Dziesiąta)
czynny we wtorki w godz. 10.00-14.00 oraz w czwartki w godz. 14.00-18.00

Oferta: zajęcia muzyczne, literackie, ćwiczenia z dykcji, ale też rehabilitacja, masaże, ćwiczenie indywidualne i grupowe.

 

Klub Seniora Śródmieście

ul. Narutowicza 6 (Dzielnica Śródmieście)
czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 11.30-14.30

Oferta: zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania – m.in.: plastyczne, rękodzieła artystycznego, spotkania z poezją, literackie,
zajęcia prozdrowotne, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy rozwijające sprawność intelektualną, treningi pamięci, spacery, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, zabawy taneczne, wspólne obchodzenie świąt i uroczystości, spotkania integracyjne.

 

Klub Seniora Ruta

Al. Jana Pawła II 11 (Dzielnica Czuby)
czynny we wtorki i piątki w godz. 12.30-15.30

Oferta: rękodzieło artystyczne, spotkania poetyckie, zajęcia plastyczne, ale też zajęcia rehabilitacyjne i prozdrowotne, eningi pamięciowe oraz gry i zabawy rozwijające sprawność intelektualną,  ponadto spacery, wycieczki, wyprawy do kina czy też wspólne obchodzenie świąt i uroczystości.

 

Klub Seniora Sławin

ul. Sławinkowska  50 (Dzielnica Sławin)

 

Klub Seniora Dziesiąta 

ul. Kunickiego 128/130 (Dzielnica Dziesiąta)

 

Klub Seniora Głusk

ul. Głuska 145 (Dzielnica Głusk)

 

Klub Seniora Pogodna

ul. Pogodna 19 (Dzielnica Bronowice)

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00

 

Kluby Seniora funkcjonują również przy lubelskich domach pomocy społecznej:

Klub Seniora przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78
Klub Seniora przy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Głowackiego 26
Klub Seniora przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, ul. Ametystowa 22,
Centrum Kulturalno–Edukacyjne dla Seniorów „U Michelisowej”,ul. Archidiakońska 7


Inne ciekawe miejsca dla seniorów

 

Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza

I Armii WP 3 lok. 24, 20-078 Lublin

Skupia seniorów, młodzież oraz studentów Wydziału Psychologii UMCS i Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Klub pomaga osobom samotnym i chorym, a także organizuje zajęcia dla dzieci oraz imprezy środowiskowe.

 

Punkt Informacyjny dla Seniorów oraz Punkt Doradztwa i Rzecznictwa dla Seniorów

ul. Wallendroda 4a Dom Kultury LSM - dyżury w piątki w godz. 11.00 - 13.00.

Punkty prowadzone są przez wolontariuszy, słuchaczy LUTW, psychologów, prawników, ekonomistów. Osoby te podczas codziennych dyżurów udzielają seniorom bezpłatnych porad i informacji.

 

Świetlica dla seniorów

Ciekawym miejscem dla seniorów jest także, prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż, Świetlica dla Seniorów. Świetlica działa w godz. 8:00 - 16:00. Oferowane zajęcia to: teatroterapia, rękodzieło artystyczne, warsztaty psychologiczne, spotkania kulturalne, muzykoterapia oraz ćwiczenia sportowe.

 

Szkoła Superbabci i Szkoła Superbabci i Superdziadka oraz Klub Superbabci

Obecnie zajęcia odbywają się w Wojewódzkim. Ośrodku Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Uniwersytetach Trzeciego Wieku i Klubach Seniora? Przeczytaj:

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe