Dom Pomocy Społecznej w Bejscach (Bejsce)

Dom Pomocy Społecznej w Bejscach
zobacz więcej (7)
Adres:
Bejsce 230, Bejsce
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

 • łazienka
 • telewizor
 • parking
 • wyżywienie
 • obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • internet
 • pokój dzienny
 • rehabilitacja
 • sala terapii zajęciowej
 • placówka dla kobiet
 • placówka dla mężczyzn
 • placówka dla somatycznie chorych
 • placówka dla niepełnosprawnych intelektualnie

Opis obiektu

Zapraszamy do Domu Pomocy Społecznej w Bejscach, który jest przeznaczony jest dla 75 osób (kobiet i mężczyzn) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.   Podlega Starostwu Powiatowemu w Kazimierzy Wielkiej, a bezpośredni nadzór sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.   Przyjęcie do placówki następuje na podstawie decyzji administracyjnych. Proces wydania decyzji o skierowaniu do dps rozpoczyna się po złożeniu pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, do ośrodka pomocy społecznej (GOPS, MOPS/MOPR lub MGOPS) . Podanie składa się w ośrodku odpowiadającym za pomoc społeczną na terenie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach jest odpłatny i wynosi 70% wysokości świadczenia, które otrzymuje osoba skierowana do Domu.   Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bejscach zamieszkują w 1, 2 i 3 osobowych pokojach...

Galeria