Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 roku życia

Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 roku życia
Drukuj Skomentuj

Jesteś seniorem powyżej 75 roku życia i chcesz mieć leki za darmo? Przeczytaj komu one przysługują, jakie warunki musisz spełnić i kto może przepisać receptę na darmowe leki. Dodatkowo - wykaz leków do pobrania! 

Kto finansuje projekt?

 

Środki na finansowanie projektu pochodzą z budżetu państwa.  Limit dziesięcioletni (2015-2025) wydatków przeznaczonych na realizację programu „Leki 75+” wynosi 8,3 mld zł.

 

Warunki  otrzymania bezpłatnego leku

 

    • wiek –  pacjenci, którzy w dniu wystawiania recepty na leki

ukończyli 75. rok życia (weryfikacja przez numer PESEL)

 

    • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”

 

    • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków 

 

    • wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia 

 

Czy lista leków jest niezmienna?

 

Lista leków zmienia się co 2 miesiące. Zalecamy śledzenie jej na bieżąco. 

 

 

Kto może wystawić receptę na darmowy lek?

 

    • Lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

    • Pielęgniarka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept.

    • Lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania (recepty dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej, do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa).

 

 

 

Czy na recepcie mogą znajdować się leki bezpłatne i płatne?

 

Tak, nie ma przeciwwskazań. Wyjątkami są leki odurzające, psychotropowe i recepturowe.

 

Jak sprawdzić, czy recepta jest wystawiona prawidłowo?

 

Osoba wystawiająca receptę dla seniora w polu „kod uprawnień dodatkowych” umieszcza symbol „S”. Warto pamiętać, że farmaceuta nie ma prawa wpisania ani poprawiania tego kodu na recepcie.

 

Co zrobić, jeżeli leki, które mogą być przepisane bezpłatnie, zalecił lekarz specjalista?

 

Gdy lekarz specjalista chce leczyć pacjenta lekami, które mogą być przepisane mu bezpłatnie, przekazuje o tym informację lekarzowi POZ. Ten na podstawie informacji może przepisać darmowe leki seniorowi. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

 

W załączniku do pobrania wykaz bezpłatnych leków.

 

Źródło: http://75plus.mz.gov.pl/

 

Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!