Dzienny Dom Pomocy Społecznej (Białystok)

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku to placówka świadcząca usługi na rzecz osób dorosłych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, są samotne, emerytów, którzy ze względu na swój wiek bądź niepełnosprawność wymagają troskliwej opieki, a także dzieci i młodzieży zaniedbanych wychowawczo, ze środowisk dysfunkcyjnych.  Dom Pomocy Społecznej pomaga w zaspokajaniu potrzeb życiowych, dba o wyżywienie. Do dyspozycji osób korzystających z usług oddaje się książki i środki przekazu.    Pracownicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej pomagają w  stworzeniu odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w placówce, tj. zapewnienie co najmniej jednego posiłku dziennie, organizowanie terapii zajęciowej, zajęć rekreacyjnych i kulturalno–oświatowych oraz ćwiczeń usprawniających.rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności i samodzielnego życia. Co więcej w placówce każdy znajdzie pomoc psychologiczną, poradnictwo oraz niezbędne wsparcie w różnych problemach.