Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim (Bielsk Podlaski)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim
Kazimierzowska 18/3
17-100 Bielsk Podlaski

Województwo: Podlaskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.   Pomoc społeczna MOPS w Bielsku Podlaskim polega przede wszystkim na:       przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;     pracy socjalnej;     prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;     analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;     realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;     rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.   Pomoc udzielana jest w formie świadczeń - pieniężnych i niepieniężnych.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Podlaskie