Dom Opieki Kana (Bielsko-Biała)

Adres:
Katowicka 1, Cieszyn
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

  • łazienka
  • wyżywienie
  • opieka medyczna
  • placówka dla kobiet
  • placówka dla mężczyzn
  • placówka dla osób starszych
  • placówka dla somatycznie chorych

Opis obiektu

Dom Opieki Kana w Cieszynie oferuje opiekę całodobową osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku. Dysponujemy 21 miejscami.   Nasz obiekt funkcjonuje w oparciu o zezwolenie Wojewody Śląskiego - Decyzja Nr PSII.9423.27.2013 z dnia 20 listopada 2013 roku.   Mieszkańcy mieszkają w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Pensjonariuszami opiekują się opiekunowie, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz terapeuta zajęciowy. Wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarską, dostęp do psychologa oraz pracownika socjalnego.   Dom Opieki Kana znajduje się w południowym skrzydle zabytkowego założenia klasztorno-szpitalnego, które powstało na początku XX wieku na Bobreckim wzgórzu. Budynek otoczony jest uroczym parkiem ze starodrzewiem. Z Domu Opieki Kana oraz z parku roztacza się urokliwy widok na Stare Miasto.   Odpłatność za pobyt w Domu realizowana jest w ramach indywidualnej umowy zawartej pomiędzy kierownikiem Domu a mieszkańcem lub jego przedstawicielem...

Galeria