Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach (Boguszów-Gorce)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach
Kasprzaka 7
58-370 Boguszów-Gorce

Województwo: Dolnośląskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach pracuje w dniach:   - poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30 - wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00 - piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Stypendiów Socjalnych, Stanowisko ds. Dodatków Mieszkaniowych oraz pozostali pracownicy Ośrodka: - w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 8:00 do 15:00 - we wtorki w godzinach od 8:00 do 17:00 - w piątki w godzinach od 8:00 do 14:00   OPS w Boguszowie-Gorcach udziela pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspiera ich w wysiłkach do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.   W oparciu o ustawę o pomocy społecznej można się ubiegać o:     Świadczenia pieniężne         zasiłek stały,         zasiłek okresowy,         zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.     Świadczenia niepieniężne m.in. to:         praca socjalna,         składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Dolnośląskie