Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach (Bojszowy)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach
Sierpowa 38
43-220 Świerczyniec

Województwo: Śląskie

Opis obiektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach pracuje w dniach: Pn 7:30 – 17:00 Wt-Czw 7:30 – 15:30 Pt 7:30 – 14:00 GOPS w Bojszowach ma na celu wsparcie osób i rodzin podejmujących wysiłek w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb. GOPS w Bojszowach udziela pomocy w postaci świadczeń: PIENIĘŻNE: ZASIŁEK STAŁY ZASIŁEK OKRESOWY ZASIŁEK CLEOWY I CELOWY SPECJALNY ZASIŁEK I POŻYCZKA NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE WYNAGRODZENIE NALEŻNE OPIEKUNOWI Z TYTUŁU SPRAWOWANIA OPIEKI PRZEZ SĄD NIEPIENIĘŻNE: PRACA SOCJALNA BILET NIEKREDYTOWANY SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE POMOC RZECZOWA, W TYM NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE SPRAWIENIE POGRZEBU PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE INTERWENCJA KRYZYSOWA SCHRONIENIE POSIŁEK NIEZBĘDNE UBRANIE USŁUGI OPIEKUŃCZE I USŁUGI OPIEKUŃCZE SPECJALISTYCZNE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA MIESZKANIE CHRONIONE POBYT I USŁUGI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Śląskim