Dom Pomocy Społecznej Przystań Seniora (Borzygniew)

Dom Pomocy Społecznej Przystań Seniora
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

W Domu Pomocy Społecznej Przystań Seniora zamieszkać można na dwa sposoby : 1. Komercyjne (prywatnie) na podstawie umowy cywilno-prawnej, 2. Skierowane przez Gminę (która dofinansowuje pobyt mieszkańca, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Naszym Domem a Gminą).   W naszym Domu prowadzona jest codzienna rehabilitacja w zakresie kinezyterapii (usprawnianie ruchowe -  ćwiczenia czynne, czynno-bierne, bierne ).  Kadrę Domu  stanowia pracownicy zgodnie ze standardami  wyznaczonymi przez Ustawę o Pomocy Społecznej:       - kierownik zespółu terapeutyczno-opiekuńczego     - pracownik socjalny     - pielęgniarki     - rehabilitantka     - psycholog     - pracownik kulturalno-oświatowy     - opiekunki     - pokojowe     - opieka kapłana     Nasi Podopieczni znajdują się pod stałą opieką medyczną. Dwa razy w tygodniu w DPS przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu. W razie potrzeby organizujemy wizyty do lekarzy specjalistów, badania specjalistyczne...