Dom Seniora SilesiaMED

Dom Seniora SilesiaMED
Telefon:
882099234,   33851 37 68
Strona WWW:
domseniora-silesia.eu

Lokalizacja:

Adres: Wyzwolenia 38, Brenna

Dom Seniora SilesiaMED

Dom Seniora SilesiaMED w Brennej powstał z potrzeby serca. Stworzyliśmy go i tworzymy nadal, bogatsi o kolejne doświadczenia, z myślą o domu, który chcielibyśmy stworzyć naszym najbliższym i w którym sami chcielibyśmy mieszkać. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Seniorów oraz ich Rodzin, w naszym Prywatnym Domu Opieki mamy do zaproponowania zarówno pobyty krótkoterminowe, jak i długoterminowe dla osób starszych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych. Świadczymy także usługi opiekuńcze i pielęgniarskie w warunkach domowych. Naszą misją jest sprawowanie opieki długo- i krótkoterminowej nad potrzebującymi jej Podopiecznymi tak dobrze, jak potrafimy, angażując w to wszystkie nasze siły.


Najlepsza opieka krótko- i długoterminowa


Opieką długoterminową tj. opieką nad obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi zajmujemy się od ponad 16 lat. W ramach wymienionej usługi zakład posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Szpitalami, Klinikami oraz wieloma placówkami medycznymi, dla których istotą jest kompleksowa usługa medyczna.


Wykwalifikowany personel


Każdy lekarz lub pielęgniarka w naszym zespole jest doświadczonym, troskliwym i odpowiednim ekspertem w swojej dziedzinie. Jesteśmy zawsze pewni, że jeśli pacjent przyjedzie do nas, aby skorzystać z pomocy medycznej i terapii, szanse odzyskania zdrowia stają się znacznie wyższe!

Jakość


Nasza placówka ma najlepsze urządzenia do monitorowania, diagnostyki oraz podtrzymywania życia. Pacjenci, którzy skorzystali z usług naszej placówki medycznej polecają innym naszą opiekę.

Zapewniamy najwyższe standardy opieki

Personel Naszego Zakładu składa się z pielęgniarek z wieloletnim doświadczeniem oraz wykwalifikowanych opiekunek osób starszych.


Aktywizacja Seniorów i czas wolny

Aktywizacja Mieszkańców naszego Domu Spokojnej Starości jest dla nas bardzo ważnym zadaniem. Pragniemy przekonać naszych Podopiecznych, że jesień życia nie musi być nudna, a krzyżówka i telewizja to nie jedyne rozrywki zajmujące wolny czas. Wierzymy, że osoby w podeszłym wieku są zdolne do podjęcia innych, znacznie ciekawszych aktywności. Poprzez atrakcyjne metody aktywizacji Seniorów oraz ich mobilizowanie do aktywnego spędzania czasu, rozwijamy w nich dotychczasowe pasje (a często także rozbudzamy nowe!) i umiejętności. Opierając się na nieustannie zdobywanych doświadczeniach, przedstawiamy Mieszkańcom nowe i bardziej zróżnicowane propozycje, zawsze dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

Wspomagamy aktywizację naszych Mieszkańców poprzez:


    propozycję udziału w terapii zajęciowej, m.in. arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, ergoterapii, grach stolikowych,
    rehabilitację polegającą na ćwiczeniach: biernych, czynno-biernych, wspomaganych, ćwiczeniach w odciążeniu, masażu,
    podnoszenie sprawności fizycznej,
    stymulowanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodziną oraz środowiskiem Domu Seniora, poprzez zachęcanie do nawiązywania nowych znajomości,
    zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Ponadto możemy zaproponować:

    zabezpieczenie usług rehabilitacji z fizjoterapią realizowanych na podstawie umowy z NFZ,
    długoterminową opiekę domową na podstawie umowy z NFZ z dnia 01.07.2014 roku na powiat cieszyński, która pozwala objąć opieką osoby oczekujące na miejsce w Domu Pomocy Społecznej,
    własny transport do Domu Seniora,
    opiekę lekarzy specjalistów udzielających usług medycznych w ramach kontraktu z NFZ w siedzibie naszej firmy w Mysłowicach.