Dom Pomocy Społecznej Relax (Brody)

 Dom Pomocy Społecznej Relax
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej Relax to placówka przeznaczona dla osób w podeszłym wieku i dla osób przeznaczonych niepełnosprawnie fizycznie, oferujemy pobyty stałe.   Posiadamy wpis do rejestru domów pomocy społecznej wojewody świętokrzyskiego - nr decyzji PS.II.9423.2.6.2011   Zapewniamy: Całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających na poziomie obowiązujących standardów, a w szczególności: - cztery posiłki; - całodobową opiekę pielęgniarską; - opiekę lekarską; - pielęgnację w czasie choroby; - pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego; - niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych; - kontakt z otoczeniem i organizację czasu wolnego; - rehabilitację usprawniającą; - posługę kapłańską. Do domu kieruje się na podstawie:       pisemnego wniosku osoby ubiegającej się złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;     wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez...