Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu (Brzeg (pow. brzeski))

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
Bolesława Chrobrego 32A
49-300 Brzeg

Województwo: Opolskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15. MOPS w Brzegu kieruje swą pomoc do osób lub rodzin o trudnej sytuacji życiowej i dąży do ich usamodzielnienia. Udziela pomorcy w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.  ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Zasiłek stały Zasiłek okresowy Zasiłek celowy Pomoc w postaci gorącego posiłku Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Specjalny zasiłek celowy Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Praca socjalna Bilet kredytowany Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie społeczne   Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki. Pomoc rzeczowa Poradnictwo specjalistyczne Schronienie, posiłek i niezbędne ubranie  Usługi opiekuńcze i...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Opolskie