Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach (Choceń)

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Jest to placówka przeznaczona dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (ze zróżnicowanym stopniem upośledzenia umysłowego). Wszystkie działania ukierunkowane są na dobro Mieszkańców, dlatego staramy się realizować trzy podstawowe zasady w pracy z podopiecznymi: akceptacja, integracja i normalizacja.    W ramach całodobowej opieki Dom zapewnia w szczególności: 1) w zakresie potrzeb bytowych: a) miejsce zamieszkania, b) wyżywienie, c) odzież i obuwie, d) utrzymanie czystości; 2) usługi opiekuńcze, polegające na: a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, b) pielęgnacji, c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 3) usługi wspomagające, polegające na: a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu, c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu, e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu...