Choroba zawodowa - co robić?

Choroba zawodowa - co robić?
Drukuj Skomentuj

Jeśli twój stan zdrowia z każdym dniem się pogarsza, a Ty zastanawiasz się nad tym, czy twoje schorzenie kwalifikuje się jako choroba zawodowa, to zdecydowanie powinieneś pomyśleć nad przejściem na rentę. Przeczytaj, by dowiedzieć się, czym jest choroba zawodowa i jakie prawa ci przysługują, jeśli zostanie ona u ciebie stwierdzona.

 

Choroba zawodowa – co to?


Miano choroby zawojowuje zyskuje schorzenie, które zostało spowodowane działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników, które występują w środowisku pracy lub powstają w związku ze sposobem wykonywania pracy.


Chorobę zawodową zdefiniowano w Kodeksie pracy – Art. 235. Zgodnie z zapisem, aby choroba została uznana za chorobę zawodową, musi znajdować się w załączniku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.


Choroba zawodowa może być spowodowana koniecznością pracy w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia m.in.:


•    Hałas
•    Nieodpowiednie oświetlenie
•    Zapylenie
•    Promieniowanie czy związki chemiczne
•    Praca w stałej niedogodnej pozycji
•    Systematyczne wykonywanie forsownych czynności
•    Zwiększone obciążanie psychiczne i fizyczne


Co ciekawe, choroba zawodowa może zostać stwierdzona w czasie zatrudnienia, ale też po jego ukończeniu – pod warunkiem, że choroba zostanie udokumentowana w przewidzianym ustawowo okresie.


Podejrzenie choroby u obecnie zatrudnionego pracownika, właściwym organom może zgłosić je: pracodawca, lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, lekarz sprawujący nad pracownikiem profilaktyczną opiekę zdrowotną.


Gdy pracownik już nie pracuje to powinien on zgłosić podejrzenie wystąpienia choroby zawodowej odpowiedniemu organowi: właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu bądź właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.


Gdy zostanie stwierdzona choroba zawodowa:


•    Lekarz może przyznać pracownikowi rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jest ona orzekana na okres nie dłuższy niż 5 lat.
•    Pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne.
•    Pracodawca może otrzymać nakaz przeniesienia pracownika, a gdy jego pensja ulegnie obniżeniu po przeniesieniu na inne stanowisko, osobie takiej należy się zasiłek wyrównawczy na 6 miesięcy.

 

 

Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!