Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie (Chrzanów)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Oświęcimska 9
32-500 Chrzanów

Województwo: Małopolskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie pracuje w godzinach:   poniedziałek: 7.00 – 16.00 wtorek – czwartek: 7.00 – 15.00 piątek: 7.00 – 14.00   OPS w Chrzanowie oferuje pomoc w formach świadczeń pieniężnych, niepieniężnych i innych.   - Świadczenia pieniężne  Zasiłek celowy – może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Specjalny zasiłek celowy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przysługuje dla osób i rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Zasiłek...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Małopolskim