Stowarzyszenie Domu Mężczyzn Wymagających Opieki

Stowarzyszenie Domu Mężczyzn Wymagających Opieki
Telefon:
600199294,   32623 94 65
Ocena:
4.1

Lokalizacja:

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 12, Chrzanów

Stowarzyszenie Domu Mężczyzn Wymagających Opieki

Placówka opiekuńcza dla Seniorów.

 

Organizacja pozarządowa posiadająca wpis do KRS. Prowadzimy placówkę dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych - kobiet i mężczyzn.

Na podstawie decyzji wojewody małopolskiego prowadzimy całodobową placówkę opiekuńczą dla 38 osób przewlekle chorych.

Pensjonariusze mieszkają w pokojach jednoosobowych o powierzchni ok. 11m/2. W każdym pomieszczeniu jest umywalka z wodą ciepłą i zimną oraz wbudowana szafa. Obiekt posiada windę, łazienkę, ubikację oraz prysznice na korytarzach.

Zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską oraz lekarską, stosownie do potrzeb.

Na parterze budynku znajduje się jadalnia i kaplica.

Osoby leżące lub mające trudności z przemieszczaniem się otrzymują posiłki w pokojach.

Około 200m od obiektu znajduje się szpital powiatowy.

Wysokość odpłatności za pobyt w placówce uzależniona jest od stanu zdrowia i zakresu opieki jakiej wymaga pensjonariusz i określana indywidualnie.

Dla osób, które nie wymagają całodobowej opieki, opłata wynosi 2700zł/mies.

Dla osób przewlekle somatycznie chorych koszt ten wynosi 2800zł/mies.

Z wniesionej opłaty pokryte sa koszty lekarstw do kwoty 100zł/mies. oraz koszty zaopatrzenia w środki higieny (n. pampersy).

Zainteresowani mogą uzyskać bliższe informacje telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.