Stowarzyszenie Domu Mężczyzn Wymagających Opieki (Chrzanów)

Stowarzyszenie Domu Mężczyzn Wymagających Opieki
zobacz więcej (2)
Adres:
Marii Skłodowskiej-Curie 12, Chrzanów
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

 • łazienka
 • telewizor
 • radio
 • wyżywienie
 • obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • pokój dzienny
 • opieka medyczna
 • kaplica
 • placówka dla kobiet
 • placówka dla mężczyzn
 • placówka dla osób psychicznie chorych

Opis obiektu

Całodobowa placówka dla seniorów.   Organizacja pozarządowa posiadająca wpis do KRS, prowadzi od 25 lat na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego, całodobową placówkę opiekuńczą dla 38 osób w podeszłym wieku, oraz przewlekle samotnych chorych - kobiet i mężczyzn.   Podopieczni mieszkają w pokojach jednoosobowych o powierzchni ok. 11m/2.   W pokoju jest umywalka z wodą ciepłą i zimną oraz mała szafa wbudowana.   Obiekt posiada windę, łazienkę, ubikację oraz prysznice na korytarzach.   Na parterze budynku znajduje się świetlica, kuchnia, jadalnia i kaplica.   Osoby leżące lub mające trudności z przemieszczaniem się otrzymują posiłki w pokojach.   Zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską oraz lekarską, stosownie do potrzeb.   Obiekt znajduje się około 200m od szpitala.   Wysokość odpłatności za pobyt w placówce uzależniona jest od stanu zdrowia i zakresu opieki jakiej wymaga pensjonariusz. Ustalana jest indywidualnie.   Dla osób chodzących, które są w stanie...

Galeria