Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie (Cieszyn)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie
Skrajna 5
43-400 Cieszyn

Województwo: Śląskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie posiada 3 odziały.    MOPS udziela pomocy społecznej w formach:   Świadczenia pieniężne (w tym: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, pomoc w formie rzeczowej lub pieniężnej na ekonomiczne usamodzielnienie)  Świadczenia niepieniężne Domy Pomocy Społecznej Organizacja pochówku

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Śląskie