Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
Telefon:
59833 20 61
Ocena:
5
Strona WWW:
www.dpsczarne.pl

Lokalizacja:

Adres: Zamkowa 19, Czarne

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Czarnem zlokalizowany jest na obrzeżach miasta i otoczone pięknym parkiem ze starodrzewiem. W pobliżu znajduje się rzeka Czernica. Część mieszkalną Domu tworzy kompleks kilku budynków m.in. XIX wieczny zamek. Cały teren jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.

 

Nasz DPS jest jednostką organizacyjną Powiatu Człuchowskiego, działającą w formie jednostki budżetowej. Dysponuje 199  miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych. 

 

Oferta

 

Dom świadczy usługi: w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńcze, wspomagające. Pracownicy Domu służą pomocą mieszkańcom we wszystkich podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Mieszkańcom umożliwia się udział w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizacji, umożliwia się zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnia się warunki do rozwoju samorządności wśród mieszkańców.

 

Zasadniczym celem wszystkich działań podejmowanych przez personel zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszej opieki i wsparcia. Każda osoba jest traktowana indywidualnie. Zespół terapeutyczno- opiekuńczy, swoimi staraniami dąży do tego, aby mieszkańcy czuli się jak najlepiej, odczuwali troskę o siebie, mieli poczucie komfortu życia, własnej  wartości i przydatności, mimo różnych ograniczeń spowodowanych chorobami.

 

Warunki lokalowe

 

Mając na uwadze zasadę intymności i własnej przestrzeni życiowej, mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje 1,2,3 i 4 – osobowe, wyposażone w gustowne meble, kwiaty, obrazy, przedmioty będące własnością mieszkańców (zdjęcia rodzinne, cenne pamiątki, sprzęt RTV ), estetyczne i funkcjonalne łazienki. Wyposażenie pomieszczeń zgodne jest z obowiązującym standardem. Wnętrza Domu stwarzają mieszkańcom poczucie przytulności, intymności i bezpieczeństwa. 

 

Oprócz pokoi mieszkalnych pensjonariusze mogą korzystać m.in. z pracowni terapeutycznych, pomieszczeń do rehabilitacji, kuchenek pomocniczych, jadalni, gabinetu medycznej pomocy doraźnej.