Dom Pomocy Społecznej (Czarne)

Adres:
Zamkowa 19, Czarne
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

 • łazienka
 • telewizor
 • radio
 • basen
 • pokój dzienny
 • opieka medyczna
 • biblioteka
 • rehabilitacja
 • sala terapii zajęciowej
 • placówka dla kobiet
 • placówka dla mężczyzn
 • placówka dla osób psychicznie chorych

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Czarnem zlokalizowany jest na obrzeżach miasta i otoczone pięknym parkiem ze starodrzewiem. W pobliżu znajduje się rzeka Czernica. Część mieszkalną Domu tworzy kompleks kilku budynków m.in. XIX wieczny zamek. Cały teren jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.   Nasz DPS jest jednostką organizacyjną Powiatu Człuchowskiego, działającą w formie jednostki budżetowej. Dysponuje 199  miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych.    Oferta   Dom świadczy usługi: w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńcze, wspomagające. Pracownicy Domu służą pomocą mieszkańcom we wszystkich podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Mieszkańcom umożliwia się udział w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizacji, umożliwia się zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnia się warunki do rozwoju samorządności wśród mieszkańców.   Zasadniczym celem wszystkich działań podejmowanych przez...

Galeria