Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie (Czarnów)

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
zobacz więcej (6)
Adres:
Czarnów 5, Czarnów
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

  • łazienka
  • telewizor
  • wyżywienie
  • obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  • opieka medyczna
  • instalacja przywoławcza
  • placówka dla kobiet
  • placówka dla mężczyzn
  • placówka dla osób psychicznie chorych

Opis obiektu

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. 1. Osoba zainteresowana przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej lub jego przedstawiciel ustawowy, powinien zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w swoim miejscu zamieszkania, w celu skompletowania odpowiednich dokumentów (podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej, odpowiednie badania lekarskie, wywiad środowiskowy z OPS-u, udokumentowane źródło dochodów oraz wysokość dochodów). 2. Decyzję kierującą i decyzje odpłatności za pobyt w naszym Domu wydaje organ gminy właściwy dla osoby kierowanej. 3. Po otrzymaniu dokumentacji Dyrektor DPS zawiadamia osobę kierowaną o terminie przyjęcia do Domu. - Pobyt w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie jest odpłatny. Opłatę za pobyt w Domu wnoszą, w kolejności: – mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, – małżonek, zstępni przed wstępnymi, lub inne osoby – zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem...

Galeria