Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach - Dziedzicach (Czechowice-Dziedzice)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach - Dziedzicach
Kolejowa 37
43-500 Czechowice-Dziedzice

Województwo: Śląskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach - Dziedzicach zaprasza od poniedziałku do środy w godzinach 7:00-15:00, w czwartki w godzinach 7:00-17:00, w piątki w godzinach 7:00-13:00.   OPS w Czechowicach - Dziedzicach oferuje formy pomocy:   Zasiłki rodzinom - potrzebującym przyznajemy świadczenia pieniężne na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej). Poradnictwo - udzielamy porad w różnych dziedzinach życia lub kierujemy do odpowiednich specjalistów. Praca socjalna - pomagamy metodycznie zaplanować działania, których realizacja da szansę rodzinom i osobom wyjścia z trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Usługi opiekuńcze - osobom tego wymagającym świadczymy pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego w miejscu zamieszkania. Asystent rodziny - wspieramy rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Opieka całodobowa - osoby wymagające całodobowej opieki, dla których usługi opiekuńcze...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Śląskie