Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku (Czerwonak)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku
Plac Zielony 1
62-004 Czerwonak

Województwo: Wielkopolskie

Opis obiektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku pracuje w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00, wtorek-czwartek 7.15-15.15   GOPS w Czerwonaku realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń. Zasiłki i usługi I. Świadczenia pieniężne:   1.       zasiłek stały, 2.       zasiłek okresowy, 3.       zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, II. Świadczenia niepieniężne: 1.       praca socjalna, 2.       składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3.       składki na ubezpieczenia społeczne, 4.       sprawienie pogrzebu, 5.       poradnictwo specjalistyczne, 6.       interwencja kryzysowa, 7.       schronienie, 8.       posiłek, 9.       niezbędne ubranie, 10.   usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 11.   specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 12.   skierowanie do domu pomocy społecznej, III. Opieka nad rodziną i dzieckiem 1.       Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny udziela się pomocy, w szczególności w...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Wielkopolskim