Czy dziadkowie mogą przysposobić wnuka?

Czy dziadkowie mogą przysposobić wnuka?
Drukuj Skomentuj

Przysposobienie, nazywane inaczej adopcją, to stworzenie stosunku prawnego między przysposabiającym a przysposobionym, jak między rodzicem i dzieckiem. Do przysposobienia może dojść na drodze sądowej z wniosku osoby, która chce dokonać adopcji. Dziadkowie mogą przysposobić wnuka w przypadku, kiedy rodzice dziecka nie żyją lub zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej. Jak dziadkowie mogą przysposobić wnuka?

Przysposobienie – co należy wiedzieć?

 

 • Przysposobić można tylko osobę małoletnią, czyli do ukończenia 18 lat.

 • Przysposobić można tylko dla dobra tej osoby.

 • Przysposobić można tylko w wypadku, gdy przysposabiany żyje w chwili przysposobienia.

 • Przysposabiający musi mieć kwalifikacje osobiste. Istotna jest motywacja takiej osoby i jej kierowanie się dobrem dziecka.

 • Nie można podjąć decyzji o przysposobieniu bez przeprowadzenia stosownego wywiadu dotyczącego przysposabiającego, dziecka i jego rodziny. Rozmowa dotyczyć może: osobowości, stanu zdrowia i sytuacji majątkowej przysposabiającego, jego sytuacji rodzinnej, warunków mieszkaniowych oraz zdolności do wychowania dziecka.

 • Przysposabiający musi posiadać opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.

 • Między przysposabiającym a przysposobionym powinna być odpowiednia różnica wieku. Decyzja podejmowana przez sąd w tej sprawie jest indywidualna.

 • Przysposobić mogą małżonkowie. Jeśli przysposobić chce jedna osoba, to druga musi wyrazić na to zgodę.

 • Do adopcji potrzebna jest zgoda rodziców dziecka, chyba że są oni pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie żyją lub są nieznani.

 • Do adopcji potrzebna jest również zgoda przysposabianego, który ukończył lat 13 oraz wysłuchanie, jeśli nie ukończył lat 13, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia i jego rozwój wskazuje, że ma należyte rozeznanie.

 • O przysposobieniu orzeka sąd opiekuńczy na żądanie przysposabiającego.

 • Zainteresowanym przysługuje apelacja.

 

Rodzaje przysposobienia


Przysposobienie całkowite – dochodzi do niego najczęściej w przypadku niemowląt. Adoptowane dziecko na stałe wchodzi do rodziny i nie można zerwać takiego przysposobienia. Rodzice adopcyjni mogą być wpisani do aktu urodzenia dziecka.

Przysposobienie pełne – skutki prawne są takie same jak w przypadku przysposobienia całkowitego, z tą różnicą, że adopcja może zostać zerwana z ważnych powodów.

 

Sprawdź również: Zmiany w emeryturach i rentach działaczy opozycyjnych i represjonowanych

 

Przysposobienie niepełne – dotyczy jedynie stworzenia stosunku prawnego między adopcyjnymi rodzicami a dziećmi, przy czym dziecko nie zrywa kontaktu z dotychczasową rodziną. Również w tym przypadku przysposobienie może zostać z ważnych powodów zerwane przez sąd.Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!