Czy skierowanie do domu pomocy społecznej może zostać uchylone?

Czy skierowanie do domu pomocy społecznej może zostać uchylone?
Drukuj Skomentuj

Dostanie się do domu pomocy społecznej wiąże się ze spełnieniem kilku kryteriów, a są to m.in. brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, brak możliwości zapewnienia niezbędnej pomocy przez rodzinę, kryteria zdrowotne. Nawet spełnienie tych kryteriów nie gwarantuje natychmiastowego dostania się do obiektu. Czy jednak skierowanie do domu pomocy społecznej może zostac uchylone?

Poszukujesz informacji, jak się dostać do DPS? Przeczytaj: Dom pomocy społecznej - jak się dostać

 

Decyzja o skierowaniu do DPS

 

Zgodnie z przepisami, decyzję o skierowaniu seniora do domu pomocy społecznej oraz ustalenia dotyczące opłat wydaje organ gminy właściwej dla osoby poszukującej pomocy.

 

Mieszkaniec domu pomocy opłaca pobyt w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu. Różnicę pomiędzy kwotą wnoszoną przez seniora a kosztem jej utrzymania w pierwszej kolejności pokrywa rodzina. Jeżeli zaś senior nie posiada własnego dochodu - nie ponosi on żadnych opłat za pobyt w DPS. W całości płaci wtedy za niego gmina.

 

Warto jednak pamiętać, że mieszkaniec jest zobowiązany nie tylko do regularnych odpłatności (jeśli ten przepis go dotyczy), ale też do przestrzegania regulaminu placówki.

 

Marnotrawienie przyznanych świadczeń

 

Regulaminy najczęściej mają zapisy odnośnie odpowiedniego zachowywania się wobec innych mieszkańców domu i personelu. Spożywanie alkoholu i agresywne bądź wulgarne zachowania są więc łamaniem przepisów obowiązujących w obiekcie.

 

Jeśli pracownik socjalny uzna, że mieszkaniec DPS marnuje przyznane świadczenia: celowo je niszczy, korzysta z nich w sposób niezgodny z przeznaczeniem, marnuje własne zasoby finansowe - może nastąpić zmiana warunków udzielanej pomocy. Świadczenia mogą być:

 

  • ograniczone,
  • zamienione na pomoc w formie niepieniężnej;

 

Ponadto nagminne łamanie regulaminu w sposób wymieniony wcześniej może skutkować uchyleniem decyzji kierującej do domu pomocy społecznej. Konsekwencją będzie konieczność opuszenia obiektu przez mieszkańca.

 

Uzasadnienie decyzji

 

Z jednej strony DPS-y wzbraniają się przed podejmowaniem tak drastycznych kroków. "Wyrzucony" mieszkaniec w większości przypadków zostałby bezdomny, zaś brak fachowej pomocy mógłby wpłynąć negatywnie na stan jego zdrowia. Wizerunek DPS-u również mógłby ucierpieć na takiej decyzji.

 

Z drugiej strony, uchylenie skierowania do domu pomocy społecznej powinno być dyktowane dobrem innych osób korzystających z usług obiektu.

 

 

Może zainteresuje Cię też: Umieszczenie rodzica w domu opieki - jak ułatwić proces adaptacji

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe