Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej (Dąbrowa Górnicza)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
Al. Józefa Piłsudskiego 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

Województwo: Śląskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej urzęduje w godzinach:   poniedziałek – piątek: godz. 7:00 – 15:00 czwartek: 7:00 - 17:00   MOPS w Dąbrowie Górniczej udziela świadczeń pieniężnych (m.in. zasiłki) i niepieniężnych.    W ramach pomocy udzielanej seniorom, działa Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych. Zespół zajmuje się w szczególności:   1. Prowadzeniem pracy socjalnej na rzecz klientów Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Morcinka 15. 2. Przygotowywaniem decyzji i realizacją pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie :   usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”, rehabilitacji psychospołecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Śląskie