Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach (Daleszyce)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach
Staszica 22/2
26-021 Daleszyce

Województwo: Świętokrzyskie

Opis obiektu

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach udziela świadczeń z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być też udzielona z urzędu.   MGOPS w Daleszycach oferuje formy pomocy:   POMOC FINANSOWA   Świadczenia finansowe przyznawane na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej to: – zasiłek stały, – zasiłek okresowy, – zasiłek celowy, – zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.   POMOC NIEFINANSOWA   Świadczenia niefinansowe udzielane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to: – schronienie, – ubranie, – posiłki, – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, – praca socjalna, – poradnictwo specjalistyczne, – interwencja kryzysowa, – składki na ubezpieczenie społeczne, – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Świętokrzyskim