Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej (Dobra)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
Wiatraki 13
62-730 Dobra

Województwo: Wielkopolskie

Opis obiektu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.   W MGOPS w Dobrej prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 p.1 ustawy o pomocy społecznej): -osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł; -osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł; -rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.    

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Wielkopolskim