Dom Dziennego Pobytu w Mokowie- Opieka i Aktywność (Dobrzyń nad Wisłą)

Dom Dziennego Pobytu w Mokowie- Opieka i Aktywność
Adres:
Mokowo  37, Dobrzyń nad Wisłą
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

  • placówka dla kobiet
  • placówka dla mężczyzn

Opis obiektu

Dom Dziennego Pobytu przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, osób niepełnosprawnych.

Miejsce przeznaczone jest dla osób niesamodzielnych.

 

W ramach działań realizowane są następujące formy wsparcia:

 

  • Udział w zajęciach usprawniających ruchowo, w tym rehabilitacyjnych,
  • prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych,
  • zapewnienie uczestnikom dostępu do kultury i rekreacji,
  • udzielenie porad psychologicznych,
  • świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
  • wspieranie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczestników, w tym także natury prawnej,
  • udzielanie wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych,
  • zapewnienie posiłków.

 

https://www.facebook.com/Dom-Dziennego-Pobytu-w-Mokowie-Opieka-i-Aktywno%C5%9B%C4%87-976801509109566

Galeria