Dodatkowe wsparcie dla seniorów - jaką pomoc możesz uzyskać?

Dodatkowe wsparcie dla seniorów - jaką pomoc możesz uzyskać?
Drukuj Skomentuj

Epidemia koronawirusa wdaje się wszystkim we znaki. Życie każdego z nas wywróciło się do góry nogami, musieliśmy zmienić plany. Wielu ludzi wskutek panującej epidemii straciło pracę. Do tego wszystkiego coraz częściej możemy zaobserwować podwyżki cen w sklepach. Sprawdź zatem, gdzie również poza gminą i ZUS-eum, możesz ubiegać się o wsparcie.  

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS

 

O dodatek pielęgnacyjny mogą ubiegać się osoby, które mają prawo do emerytury lub renty i skończyły 75 lat. Należy się on również osobom dorosłym, które w żadnym stopniu nie są zdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Odpowiednie orzeczenie wystawia lekarz ZUS, więc pod uwagę brany jest stan zdrowia - nie wiek. 

 

Pomoc finansowa w postaci dodatku pielęgnacyjnego wynosi 229,91 zł miesięczne. Nie przysługuje ona jednak osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny z gminy oraz przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu.

 

Zasiłek pielęgnacyjny z gminy

 

Przysługuje osobom powyżej 75. roku życia lub niepełnosprawnym. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia o stopniu lub całkowitej niepełnosprawności. Wynosi 215,84 zł miesięcznie. 

 

Darmowe leki

 

Z tej ulgi mogą skorzystać osoby, które skończyły 75 lat i cierpią na schorzenie mieszczące się w zakresie wskazań objętych refundacją. 

 

 

Zwolnienie z opłat za TV

 

Przysługuje osobom, które:

 

    • ukończyły 75 lat (automatycznie)

    •  inwalidom 

    • osobom po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia

    • inwalidom wojennym i wojskowym

    • kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi

    • niewidomym

    • osobom z przyznanym świadczeniem lub zasiłkiem przedemerytalnym.

 

 

Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!