Dodatkowy nabór do programu SENIOR PLUS

Dodatkowy nabór do programu SENIOR PLUS
Drukuj Skomentuj

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2 marca rozpoczął się dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Senior plus”. Projekt skierowany jest do samorządów prowadzących albo zamierzających otworzyć domy lub kluby dziennego pobytu dla seniorów.

Na 2018 rok, na program „Senior plus” przeznaczono 80 mln zł, z czego podczas pierwszego naboru wykorzystano ponad 50 mln zł. Dzięki takiemu działaniu powstanie 214 nowych placówek, a 224 już istniejące otrzymają wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie. Od 1 marca, do drugiego naboru mogą startować samorządy. Na ten cel przekazano z kolei 25,6 mln zł. Wyniki konkursu mają zostać ogłoszone nie później niż do 20 kwietnia.

 

Program „Senior plus” na lata 2015-20, zwany wczesniej jako „Senior-Wigor” skupia się na samorządach prowadzących lu zamierzających otworzyć na swoim terenie domy lub kluby dziennego pobytu dla seniorów. Placówki przeznaczone są dla nieaktywnych zawodowo osób powyżej 60. roku życia. Mieszkańcy przebywają w ośrodkach od poniedziałku do piątku - przez kilka godzin dziennie, korzystając z pomieszczeń do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. Ponadto, mają również możliwość spożycia ciepłego posiłku.

 

W ramach projektu, jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o jednorazowe przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie lub wyposażenie placówek. W ramach dziennego domu „Senior plus” można otrzymać 300 tys. zł, a na klub - 150 tys. zł. Istniejące już obiekty, dostaną natomiast do 300 zł na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu lub do 200 zł w klubie. 

 

Z wypowiedzi Ministerstwa wynika, że w 2018 roku, jednorazowe wsparcie na utworzenie i wyposażenie placówki powędruje do 76 dziennych domów i 138 klubów na łączną kwotę ponad 35 mln zł. Zapewni to osobom starszym 5 tys. 387 nowych miejsc pobytu. Najwięcej nowych obiektów znajdziemy w województwie mazowieckim (35), małopolskim (21), czy śląskim (20). Z kolei środki, o łącznej kwocie dofinansowania na blisko 15 mln zł, przeznaczone na funkcjonowanie placówek, przyznano 154 dziennym domom „Senior plus” oraz 70 klubom. Najwięcej z nich otrzyma dofinansowanie w województwie: mazowieckim (23), śląskim (24) i wielkopolskim (24).

 

źródło: www.rynekseniora.pl

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe