Domy pomocy społecznej - formalności

Domy pomocy społecznej - formalności
Drukuj Skomentuj

Chciałbyś skorzystać z pomocy Domu Pomocy Społecznej, ale przerażają cię formalności? To nic strasznego. Sam zobacz...

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług Dziennych Domów Pomocy Społecznej prowadzona jest najczęściej przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w danym mieście.

 

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

 

Ponadto niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność umieszczenia w domu pomocy społecznej, a w przypadku osób zaburzonych psychicznie lub upośledzonych umysłowo zaświadczenie psychologa i lekarza psychiatry oraz podpisanie oświadczenia.

 

Niestety w większości Dziennych Domów Pomocy Społecznej musimy sami zapłacić za wyżywienie. Stawki są różne, w zależności od miejsca. Jednak warto się tym zainteresować już na początku starań. 

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (2)

Słowa kluczowe