Domy seniora na Zachodzie

Domy seniora na Zachodzie
Drukuj Skomentuj

Na Zachodzie domy seniora cieszą się wilekim zainteresowaniem już od wielu lat. Czym są domy seniora? To nowoczesne centra mieszkalno – wypoczynkowo – rozrywkowe dostosowane do potrzeb mieszkających w nich samodzielnie osób starszych.

W Stanach Zjednoczonych i zachodniej części Europy coraz popularniejsze stają się tak zwane Domy Seniora. Czym są tego typu ośrodki? Nowoczesnymi centrami mieszkalno – wypoczynkowo – rozrywkowymi. Dodtosowane są one do potrzeb mieszkających w nich samodzielnie osób starszych, a developerzy dbają o to, żeby nie brakowało w nich niczego.


Najlepszymi lokalizacjami do powstawania centrów seniorskich są typowo turystyczne miejscowości, gdzie za cenę od $309,900 do $617,900 można nabyć dwupokojowe mieszkanie z pełnymi wygodami.

 

Seniorzy mogą korzystać z siłowni, basenów, uprawiać jogging czy też ćwiczyć wybrane dyscypliny sportowe, a dla rozrywki tworzone są kawiarenki internetowe, gdzie można spędzić czas przed komputerem oraz zaplecza restauracyjne, puby czy kawiarnie.

 

Istnieją ogólnie cztery typy placówek opiekuńczych świadczących osobom starszym pomoc w formie stacjonarnej:

 

Pierwsza, to specjalne domy mieszkalne dla osób starszych. Składają się one z pewnej liczby samodzielnych, najczęściej jedno- lub dwupokojowych mieszkań, zlokalizowanych w jednym lub sąsiadujących ze sobą budynkach. Wszystkie mieszkania posiadają połączenie telefoniczne z dyżurującą pielęgniarką. Mieszkańcy mogą korzystać także z systematycznej opieki lekarskiej oraz mają możliwość zlecania pracownikom zatrudnionym w takim domu wykonanie różnych czynności np. robienia zakupów, sprzątania.

 

Drugie, to domy dla osób nie prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowego. Zamieszkują je głównie osoby znajdujące się w dobrej kondycji zdrowotnej, które z różnych przyczyn nie prowadzą samodzielnie gospodarstwa domowego. Seniorzy mają tu zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę medyczną i zajęcia kulturalno - rekreacyjne.

 

Trzecie - domy dla osób wymagających pielęgnacji. Ich podstawowym celem jest udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, a także pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego. W zależności od stanu zdrowia podopieczni mogą także korzystać z różnorodnych form spędzania wolnego czasu.

 

Najliczniejszą grupę domów - czwartą - pomocy stacjonarnej stanowią placówki wielofunkcyjne, gwarantujące podopiecznym ciągłość opieki bez konieczności zmiany miejsca przebywania w razie pogorszenia się stanu sprawności psychofizycznej. Domy te obejmują opieką zarówno osoby zdrowe, jak i w znacznym stopniu niesprawne. Niestety, podobnie jak w polskich domach także i u naszych zachodnich sąsiadów problemem jest zbyt mała ilość opiekunów w stosunku do liczby pensjonariuszy.  

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (6)

Słowa kluczowe