Dorabianie do emerytury

Dorabianie do emerytury
Drukuj Skomentuj

Świadczenia emerytalne w naszym kraju nie są wysokie i często po odejściu z pracy obniża się stopa życia. Z tego względu wielu seniorów decyduje się na dorabianie do emerytury. Warto jednak pamiętać, że dodatkowy dochód także wpływa na jej wysokość!

Praca dla seniora to świetny sposób na podreperowanie domowego budżetu. Warto jednak wiedzieć ile może dorobić emeryt, jeśli nie chce stracić swoich świadczeń!

 

W najlepszej sytuacji są osoby, które osiągnęły pełny wiek emerytalny, ponieważ nie dotyczą ich limity dodatkowych przychodów. Jeżeli ktoś zdecydował się jednak na wcześniejszą emeryturę, musi wziąć pod uwagę pewne ograniczenia. W zależności od wysokości pobieranego świadczenia, w razie podjęcia pracy zarobkowej, może ono ulec zmniejszeniu bądź zawieszeniu.

Szukasz dodatkowych oszczędności na emeryturze? Skorzystaj z przysługujących ci zniżek! Dowiedz się więcej, wejdź: Jakie są ulgi dla seniorów?

 

Aby to ustalić należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Jest to między innymi: wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy - w ramach umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia jeżeli są one objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym; uposażenie, które otrzymują funkcjonariusze służby publicznej czy też dochody z tytułu wykonywania zawodu adwokata.

Masz więcej czasu na emeryturze? Zobacz jak go wykorzystać, wejdź: Jak ćwiczyć umysł?

 

Jeżeli emeryt decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej musi jak najszybciej zawiadomić o tym odpowiednią instytucję, czyli organ rentowy. Składa się wtedy również oświadczenie czy dochód spowoduje (lub nie) zawieszenie bądź zmniejszenie świadczeń. Zawiadomienie takie potwierdzane jest jeszcze przez pracodawcę emeryta.

 

Ile może dorobić emeryt

 

Prawo pobierania emerytury bywa zawieszane jeżeli został osiągnięty przychód, który wynosi więcej niż 130% przeciętnej miesięcznej pensji za kwartał kalendarzowy! Oblicza je i ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Właśnie według najnowszych wyliczeń od 1 marca do 1 maja 2013 obowiązują wyższe limity! Teraz przychód, który nie przekroczy 2583,30 zł miesięcznie, nie obniży otrzymywanej emerytury. Może ona być zmniejszona, gdy zarobki będą sięgać 4797,40 zł, a jeśli ta kwota zostanie przekroczona, wtedy zawiesi się wypłatę świadczenia.

Jeżeli chcesz wykorzystać wyższy dochód - wyjedź na zagraniczne wakacje! Wejdź i zobacz: Hiszpania dla seniorów

 

Powyższe zasady nie odnoszą się do osób, które na emeryturę przeszły osiągając odpowiedni wiek emerytalny.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe