Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach (Fajsławice)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach
Fajsławice 107
21-060 Fajsławice

Województwo: Lubelskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. OPS w Fajsławicach powołany został w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. W szczególności polegają one na: -przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze, -pracy socjalnej i interwencji kryzysowej, -prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, -analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, -realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, -rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych, -opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatkowe zadania w zakresie: -świadczeń rodzinnych, -funduszu alimentacyjnego, -postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Lubelskim