Funkcjonowanie ŚDS-ów a epidemia COVID-19

Funkcjonowanie ŚDS-ów a epidemia COVID-19
Drukuj Skomentuj

Trwająca obecnie epidemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu na sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, a także na sytuację osób korzystających z ich wsparcia.

W okresie pandemii ŚDS-y nie realizowały w pełni zadań wynikających z Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Choć od 25 maja br. ich otwarcie jest już możliwe, to jednak nie znaczy, że obowiązkowe. Trzeba pamiętać, że wznowienie działalności przez te placówki powinno odbywać z uwzględnieniem rekomendacji wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Dotacja dla ŚDS-ów

 

Sporym problemem okazała się kwestia dotacji na uczestnika. Odpowiednie regulacje pomocowe zostały zawarte w art. 15d Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym, w przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym ŚDS-ów), w celu przeciwdziałania COVID-19, wojewoda przekazuje miesięczną kwotę dotacji na pokrycie bieżących kosztów ich prowadzenia.

 

Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS-u w sytuacji, o której mowa powyżej, jest obliczana jako iloczyn aktualnej liczby osób posiadających decyzje o skierowaniu nie większej niż statutowa liczba miejsc w tym domu oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa, zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem zwiększeń, o których mowa w art. 51c ust. 4 i 5 tej Ustawy.

 

Czytaj więcej: 

 

    • M. Majchrzak, Funkcjonowanie ŚDS-ów a epidemia COVID-19, „Dom Pomocy Społecznej” 2020, nr 4 (wydanie lipiec–sierpień 2020).

 

Źródło: materiały prasowe

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!