Dom Pomocy Społecznej (Gąbin)

Dom Pomocy Społecznej
zobacz więcej (5)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Koszelew 2, Gąbin
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

  • łazienka
  • telewizor
  • parking
  • wyżywienie
  • obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  • pokój dzienny
  • opieka medyczna
  • rehabilitacja
  • kaplica
  • sala terapii zajęciowej

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie to placówka pobytu  całodobowego, przeznaczona  dla 100 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Zlokalizowana jest ok.  2 km od miasta Gąbin i ok. 23 km od miasta Płocka. DPS spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej i Decyzją Wojewody Mazowieckiego jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją Nr 30.   Zapewniamy naszym mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne. Respektujemy zasadę podmiotowego traktowania mieszkańca, poszanowania jego godności i wolności jak również niezależności i intymności. Teren, który należy do Domu to zespół pałacowo-parkowy z wkomponowanym nowym budownictwem. Kompleks ten obejmuje zabudowania, alejki i ścieżki spacerowe, skwery zieleni, utwardzone drogi dojazdowe, parkingi, chodniki. Do...

Galeria