Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Nordmedic (Gardna Wielka)

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Nordmedic
Adres:
Pl. Wolności 1, Gardna Wielka
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

  • łazienka
  • wyżywienie
  • obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  • klimatyzacja
  • opieka medyczna
  • rehabilitacja

Opis obiektu

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Nordmedic udziala świadczenia w najwyższym standardzie. Jesto to możliwe dzięki wyposażeniu ośrodka,  przygotowaniu merytorycznemu i doświadczeniu personelu oraz kierownictwa.   Od lat jesteśmy partnerem NarodowegoFunduszuZdrowia.   Opieka długoterminowa to nieokreślone lub określone w czasie świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i leczniczych oraz pomocy i wsparcia dla osób przewlekle chorych bądź niepełnosprawnych. Opieką taką mogą być objęci pacjenci w każdym wieku, którzy na skutek wypadku lub choroby mają ograniczoną samodzielność lub zupełnie ją utracili. Zgodnie z kryteriami NFZ opieka długoterminowa obejmuje świadczenia realizowane: 1) w oddziale dla przewlekle chorych W oddziale dla przewlekle chorych zapewnia się całodobową opiekę i leczenie osób, które przebyły fazę leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia...

Galeria