ZOL Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio (Gdynia)

ZOL Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

ZOL Centrum Pomocowe im. św. O. Pio istnieje od 2002 r. Powstało dzięki współpracy miasta Gdynia i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.   Centrum jest placówką realizującą zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, całodobowo świadczy usługi opiekuńczo - lecznicze, rehabilitacyjne w formie stacjonarnej oraz ambulatoryjnej. W ramach tej placówki działają: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Stacjonarny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej Warsztat Terapii Zajęciowej Grupy wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera     Zakład Opiekuńczo-Leczniczy   Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczenie osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w...