Dom Pomocy Społecznej (Gietrzwałd)

Dom Pomocy Społecznej
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Grazymach dysponuje 94 miejscami. Obiekt przeznaczony jest dla niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych mężczyzn. Przebywają tu osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim na pobyt stały.   POŁOŻENIE   Budynki Domu Pomocy Społecznej są obiektami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytków jako XVII wieczny zespół parkowo-pałacowy. Łącznie obiekt wraz z terenem obejmuje 17 ha. Dom położony jest na pograniczu Warmii i Mazur na wsi, w okolicy o bogatej rzeźbie terenu na wysokim wzniesieniu o wys.125 m n.p.m., otoczony polami i lasami. Wieś Grazymy leży pomiędzy dwoma jeziorami Bobrynkiem i Łęguckim nad strumieniem Grażnica. Jest to teren rezerwatu bobrów na rzece Pasłęce. Do najbliższej większej miejscowości z Grazym prowadzi 2,5 km droga asfaltowa do miejscowości Rapaty.   OPIEKA   Dom wyposażony jest w gabinety rehabilitacji. Wyposażone są dla potrzeb mieszkańców, znajdują się w nich: UGUL(ćwiczenia w...