Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie (Głogów)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Sikorskiego 4
67-200 Głogów

Województwo: Dolnośląskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie udziela pomocy społecznej w formach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie MOPS.   Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy. Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu. Dokładnych informacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej, zasad ich przyznawania oraz wysokości, udzieli Ci pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej.    

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Dolnośląskie