Dzienny Dom Senior-WIGOR

Dzienny Dom Senior-WIGOR
Telefon:
17789 74 41
Strona WWW:
seniorwigor.glogow-mlp.pl

Lokalizacja:

Adres: Budy Głogowskie 147, Głogów Małopolski

Dzienny Dom Senior-WIGOR

Dzienny Dom przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia.Seniorzy mogą liczyć na zajęcia terapii grupowej i indywidualnej, usług rehabilitacyjnych, posiłki, różnorodne zajęcia ruchowe.

 

 

Poniżej szczegółowy opis usług:

 

pobytowych – organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób,

socjalnych – gorący posiłek oraz posiłki sporządzane w ramach zajęć kulinarnych,

aktywność ruchową – zajęcia ruchowe, taneczne, sportowo – rekreacyjne,

terapie zajęciową – kulinarną, plastykoterapię, muzykoterapię, choreoterapię, filmoterapię, teatroterapię, terapię pamięci,

zajęcia klubowe – biblioterapię i czytanie prasy, korzystanie z komputera i zasobów internetowych, oglądanie filmów i programów telewizyjnych, gry towarzyskie, spotkania integracyjne organizowane m. in. z okazji świąt, imienin itp.,

pomoc psychologiczną – kontakt z psychologiem,

działania prozdrowotne – masaże, kontakt z pielęgniarką, wykłady i pogadanki, informacja o dostępnych usługach medycznych i rehabilitacyjnych w gminie, spotkania z dietetykiem, dyżur lekarza,

trening dnia codziennego – pranie, prasowanie, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, zmywanie,

działalność kulturalno – edukacyjną – spotkania z ciekawymi ludźmi, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne gminy, wykłady i pogadanki  na tematy historyczne, artystyczne i z zakresu kultury,

wyjazdy turystyczno – rekreacyjne

aktywizację społeczną – międzypokoleniową – wizyty seniorów w szkołach, przedszkolach na terenie gminy, wizyty oraz występy dzieci i młodzieży dla seniorów, gry i zabawy integracyjne, opowieści seniorów, spotkania okolicznościowe i imprezy integracyjne.