Dzienny Dom Senior-WIGOR (Głogów Małopolski)

Dzienny Dom Senior-WIGOR
Adres:
Budy Głogowskie 147, Głogów Małopolski
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

  • rehabilitacja
  • sala terapii zajęciowej
  • placówka dla kobiet
  • placówka dla mężczyzn
  • placówka dla osób starszych

Opis obiektu

Dzienny Dom przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia.Seniorzy mogą liczyć na zajęcia terapii grupowej i indywidualnej, usług rehabilitacyjnych, posiłki, różnorodne zajęcia ruchowe.     Poniżej szczegółowy opis usług:   pobytowych – organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób, socjalnych – gorący posiłek oraz posiłki sporządzane w ramach zajęć kulinarnych, aktywność ruchową – zajęcia ruchowe, taneczne, sportowo – rekreacyjne, terapie zajęciową – kulinarną, plastykoterapię, muzykoterapię, choreoterapię, filmoterapię, teatroterapię, terapię pamięci, zajęcia klubowe – biblioterapię i czytanie prasy, korzystanie z komputera i zasobów internetowych, oglądanie filmów i programów telewizyjnych, gry towarzyskie, spotkania integracyjne organizowane m. in. z okazji świąt, imienin itp., pomoc psychologiczną – kontakt z psychologiem, działania prozdrowotne – masaże, kontakt z pielęgniarką, wykłady i pogadanki, informacja o dostępnych usługach medycznych i...

Galeria