Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach (Głubczyce)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach
Sobieskiego 5a
48-100 Głubczyce

Województwo: Opolskie

Opis obiektu

Powiatowe Centrum Pomocy w Głubczycach pracuje poniedziałek-piątek w godzinach 7:00-15:00. Przyjmowanie wniosków w pokoju nr 1 na parterze poniedziałek-piątek 7:00-15:00 Powiatowe Centrum Pomocy realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności: 1.opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 2.prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 3.przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Opolskie