Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
Telefon:
607984990,   58536 76 87
Strona WWW:
www.dpsdamaszka.pl

Lokalizacja:

Adres: Damaszka 1, Godziszewo

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce jest domem stacjonarnym przeznaczonym dla 126 osób, kobiet i mężczyzn, przewlekle psychicznie chorych. Działamy na podstawie decyzji Nr 12/2009 Wojewody Pomorskiego zezwalający na prowadzenie domu na czas nieokreślony.

 

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce położony jest nad jeziorem o tej samej nazwie. Oddalony od miasta Tczewa o 17 km, czyli z dala od hałasów i zanieczyszczonych dużych miast. Należy do gminy Tczew. Dom Pomocy Społecznej w Damaszce jest nowo zbudowanym budynkiem, oddanym do użytku w styczniu 1994 roku.

 

Dom i jego otoczenie nie posiada barier architektonicznych. Mieszkańcy zamieszkują 12 wspólnot mieszkaniowych i do swojej dyspozycji mają pokoje mieszkalne, jadalnie, łazienki, toalety . Ponadto w budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne,socjalne,gabinet zabiegowy,jadalnia główna,pralnia, świetlica, gabinet zabiegowy, kaplica i palarnia.

 

Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki: usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające wynikające z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

 

Pracownicy DPS działają w zespole terapeutyczno -opiekuńczym. Mieszkańcy są pod całodobową opieką pielęgniarek.

 

Dom zapewnia bogatą ofertę zajęć wspierających i podnoszących sprawność psychofizyczną mieszkańców. Mieszkańcy korzystają z usług rehabilitacyjnych. mając do dyspozycji salę ćwiczeń zaopatrzoną w uniwersalny sprzęt rehabilitacyjny, gabinet hydroterapii i masażu i siłownię. Uczestniczą w codziennych pracach w ramach terapii zajęciowej w pracowniach technik różnych,rękodzieła, rzemiosła ,świetlicy oraz w ergoterapii. Mieszkańcy mają zaspokojone potrzeby religijne, kulturalne, utrzymanie więzi z rodziną i społecznością.

 

Placówka organizuje imprezy kulturalne, sportowo-rekreacyjne. Współpracuje z instytucjami pomocowymi w Danii,Niemczech i na Litwie.

 

Mając na uwadze dobro mieszkańców w organizacji pracy Domu uwzględniamy przede wszystkim godność człowieka oraz poszanowanie jego praw osobistych i wolności. Istotna jest aktywizacja i rehabilitacja lecznicza i społeczna.