Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy (Gołańcz)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy
Karola Libelta 4
62-130 Gołańcz

Województwo: Wielkopolskie

Opis obiektu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy pracuje od poniedziałku do piąku w godzinach 7.30-15.30.   MOPS w Gołańczy udziela pomocy społecznej w postaci świadczeń:   1) świadczenia pieniężne: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, e) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. 2) świadczenia niepieniężne: a) praca socjalna b) pomoc  rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, c) usługi opiekuńcze, d) specjalistyczne usługi opiekuńcze, e) składki na ubezpieczenie społeczne, f) składki na ubezpieczenie zdrowotne, g) sprawienie pogrzebu, h) poradnictwo specjalistyczne, i) interwencja kryzysowa, j) wspieranie społeczności lokalnej, k) schronienie, l) posiłek, m) niezbędne ubranie, n) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, o) specjalistyczne usługi...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Wielkopolskim