Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem (Gródek nad Dunajcem)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Województwo: Małopolskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach:   poniedziałek: 7:15-16:00 wtorek - piątek: 7:15-15:15   OPS w Gródku nad Dunajcem udziela wsparcia z pomocy społecznej w formach:   - Świadczenia pieniężne:   Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy Zasiłek okresowy Zasiłek stały   - Świadczenia niepieniężne:   Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Niezbędne ubranie Schronienie, posiłek Składki na ubezpieczenie społeczne

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Małopolskim